Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Anna Jaroszewska (z domu Kanigowska)

Anna Jaroszewska (z domu Kanigowska)

kobieta data nieznana - data nieznana

Pokolenia:      Standardowy    |    Pionowy    |    Kompaktowy    |    Boks    |    Tekst    |    Rodowód    |    Wykres kołowy    |    Media    |   Mapa przodków    |    PDF

Pokolenie: 1

 1. 1.  Anna Jaroszewska (z domu Kanigowska) urodziła się w data nieznana; izmarła.

  Anna zamężna Olbracht Jaroszewski w data nieznana. Olbracht (synem Stanisław Jaroszewski oraz NN Jaroszewska (z domu NN)) urodził się w data nieznana; zmarł pomiędzy 1542 i 1553. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]

  Dzieci:
  1. Dorota Miszewska (z domu Jaroszewska) urodziła się w data nieznana; izmarła.
  2. Stanisław Jaroszewski urodził się w data nieznana; izmarł.
  3. Regina Kleniewska (z domu Jaroszewska) urodziła się w data nieznana; izmarła.
  4. Jakub Jaroszewski urodził się w data nieznana; zmarł pomiędzy 1584 i 1588.

Pokolenie: 2
  Informacje administratora

  Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nowa szata graficzna strony Kielakowie.pl